تاریخ شهادت امام موسی کاظم 1402 به شمسی

منبع: نم نمک

1

1402/11/10

12:27


در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2024 ، روز شهادت امام موسی کاظم و تاریخ روز شهادت امام موسی کاظم و تاریخ شمسی روز شهادت امام موسی کاظم و روز شهادت امام موسی کاظم در تقویم امسال و تاریخچه روز شهادت امام موسی کاظم و روز شهادت امام موسی کاظم چه روزی است و تاریخ دقیق روز شهادت امام موسی کاظم و روز شهادت امام موسی کاظم چند شنبه است و روز شهادت امام موسی کاظم چندمه و روز شهادت امام موسی کاظم در تقویم میلادی و علت نامگذاری روز شهادت امام موسی کاظم و روز شهادت امام موسی کاظم و روز جهانی شهادت امام موسی کاظم در تقویم قمری و روز شهادت امام موسی کاظم در تقویم قمری در نم نمک.

تاریخ شهادت امام موسی کاظم 1402 به شمسی

تاریخ شهادت امام موسی کاظم چه روزی است؟

17 بهمن 1402

تاریخ شهادت امام موسی کاظم 1402 به شمسی

تاریخ شهادت امام موسی کاظم 1402 به شمسی

برابر با 25 رجب

تاریخ شهادت امام موسی کاظم

امام موسی کاظم در سن بیست سالگی به امامت رسید. ایشان 25 رجب سال 183 هجری ، در سن 55 سالگی ، به وسیله زهری که در زندان سندی بن شاهک به دستور هارون الرشید به آن حضرت خورانیده شد به شهادت رسید. محل دفن آن حضرت مکانی به نام مقابر قریش در بغداد (در سرزمین عراق) که هم اکنون به «کاظمین» معروف است.

نظرات


تصویری


ویدئو