افزایش 36 درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی امسال

منبع: همگردی

1

1402/11/24

15:08


ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، افزایش 36 درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی امسال مشاهده شد.

محمود امانی بنی در خصوص میزان تغییرات پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در دی اظهار کرد: در دی امسال 4237 پرواز در این فرودگاه نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته حدود 8 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت 567 هزار و 901 مسافر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد جابجا شده اند که این تعداد نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته حدود 9 درصد افزایش داشته است.

افزایش 36 درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی امسال

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در دی امسال 3232 پرواز داخلی نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایش 2 درصدی داشته است. همچنین 442 هزار و 339 مسافر داخلی جابجا شده اند که نسبت به وضعیت مشابه در سال 1401، حدود 3 درصد افزایش داشته است.

امانی بنی با اشاره به تغییرات پروازهای خارجی یادآور شد: در دی امسال 1005 پرواز خارجی در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایش 30 درصدی را نشان می دهد؛ همچنین 125 هزار و 562 مسافر پرواز خارجی در فرودگاه مشهد تردد داشتند که این تعداد حاکی از رشد 36 درصدی نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته است.

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی به بیشترین مقصد مسافران فرودگاه مشهد در دی امسال اشاره کرد و گفت: بیشترین پرواز داخلی در دی امسال مربوط به مسیر مشهد - تهران با 800 پرواز و 114 هزار و 867 مسافر و بیشترین سهم پرواز خارجی مربوط به مسیر مشهد- نجف با 120 پرواز و 14 هزار و 810 نفر مسافر بوده است.

افزایش 36 درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی امسال

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو