(عکس) تاج گران قیمتی که پهلوی ها حاضر نشدند بر سر بگذارند

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/24

15:17


ساعد نیوز: تصویری از کلاهی که پهلوی ها حاضر نشدند بر سر بگذارند را مشاهده فرمایید.

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی ساعد نیوز به نقل از عصر ایران، تاج کیانی به دستور فتحعلی شاه ساخته شد و توسط دیگر شاهان قاجار نیز مورد استفاده قرار گرفت. در ساخت تاج کیانی از مروارید، زمرد، یاقوت و الماس استفاده شده است. پس از به سلطنت رسیدن رضا پهلوی، وی از کلاه تاج کیانی که متعلق به پادشاهان قاجار بود استفاده نکرد. بنابراین تاج پهلوی به دستور رضا شاه در سال 1304 توسط گروهی از جواهرسازان ایرانی ساخته شد.

تاج کیانی

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو