(عکس) سوگلی جنجالی ولیعهد ایران که تبریز را به آشوب کشید

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/24

22:03


ساعد نیوز: تصویری از سوگلی محمد حسن میرزا که در دوران سلطنت برادرش مدتی عهده‌دار حکومت آذربایجان بود و در تبریز اقامت داشت را ببینید.

به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی ساعد نیوز به نقل از عصر ایران، محمدحسن میرزا قاجار (زادهٔ 1278 خورشیدی در تبریز – درگذشتهٔ 1321 خورشیدی در لندن) ملقب به حضرت اقدس، برادر و ولیعهد احمدشاه قاجار و آخرین ولیعهد سلسله قاجاریه بود. او در شهریور 1288 به مقام ولیعهدی رسید و تا خلع سلطنت احمدشاه ، جمعاً به مدت شانزده سال ولیعهد ایران بود. احمدشاه پس از تاجگذاری، وی را به فرمانروایی آذربایجان منصوب کرد.

نوشته ی حاشیه عکس : «دختر جهودی می‌باشد که محمدحسن میرزا موقع گردش در تبریز دیده، به وسیلۀ مقتدرالسلطنه خواستگاری کردند [و]به عنوان پرستاری به حرمخانۀ خود آورد که در سر این دختر، اهل تبریز قیام [کردند]و بازار بسته [شد]تا اینکه شبانه دختر را از حرمخانه مخفیانه فراری داده و در منزل یکی از نوکران ولیعهد پنهان نمودند و به اهل بازار اعلام گردید که ولیعهد دختر جهود را از حرمخانه خارج کرد تا اینکه بازار را باز نمودند».

سوگلی محمدحسن میرزا

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو