کودکی حسن روحانی در کنار پدرش

منبع: آرگا

19

1398/5/25

10:59


حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران که در دوره دوم ریاست جمهوری کابینه قرار دارد و در مدت ریاست جمهوری خود فعالیت های متعددی داشته است از روحانیون با تجربه و تحصیل کرده است.

حجت الاسلام حسن روحانی کودکی خود را در سمنان گذرانده است و متولد سال ۱۳۲۷ از شهرستان سرخه است که در عکس زیر در کنار پدرش حاج اسدالله فریدون روحانی قرار دارد این عکس به تازگی منتشر شده است.

کودکی حسن روحانی در کنار پدرش

تصویری


ویدئو