اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس


261

1398/5/30

22:25


اقامه نماز جماعت ظهر و عصر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

اقامه نماز جماعت هیئت دولت به امامت رهبر انقلاب + عکس

 

تصویری


ویدئو