آمار سزارین در ایران، چقدر است؟

منبع: نی نی بان

61

1398/6/10

02:12


قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، از کاهش آمار زایمان سزارین در کشور خبر داد.
جان بابایی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای سیاست های جمعیتی کشور، گفت: «تا کنون در قالب طرح تحول سلامت، بالغ بر ۹۴۰ هزار زایمان طبیعی رایگان در کشور انجام شده است وآمار سزارین بار اول به میزان ۷.۹ درصد کاهش یافته است.»
جان بابایی، با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای آموزش مادران باردار به مهر گفت: « تاکنون به ۵۸۰ هزار نفر از مادران باردار، آموزش های لازم در زمینه ترویج زایمان طبیعی در کشور، ارائه شده است.»
معاون وزیر بهداشت با اشاره به پوشش ۸۵ درصدی هزینه های درمان ناباروری در ادامه گفت:« هزینه درمان ناباروری، با تعرفه دولتی محاسبه می شود تا زوجین نابارور بتوانند از خدمات درمانی برای صاحب فرزند شدن استفاده کنند.در همین راستا، توانسته ایم ۲۶ مرکز درمان ناباروری را، تجهیز و نوسازی کنیم.در حال حاضر، ۸۵ مرکز درمان ناباروری در کشور، مشغول ارائه خدمات به زوجین نابارور هستند.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو