ماجرای خبر پناهندگی یا مهاجرت سعید مولایی چیست؟

منبع: ساتین

60

1398/6/10

13:58


اخبار و شواهد نشان می‌دهد که ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو که مواضعش به صهیونیست‌ها نزدیک است در ماه‌های اخیر جودوکاران مخالف رژیم صهیونیستی را آشکارا تهدید می‌کرد.

خبر‌ها حکایت از آن دارد که ویزر حتی برای سعید مولایی بلیت هواپیمای آلمان را هم گرفت. هنوز مشخص نیست این جودکار در این بحران دوگانگی و حفظ علقه‌های عاطفی با خاک میهن چه تصمیمی خواهدگرفت؟

قهرمان جودو پناهندگی ورزشکاران بیوگرافی سعید مولایی اخبار جودو اخبار پناهندگی