تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟


منبع: پارس ناز

294

1398/6/10

14:17


تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

 

در این بخش تعبیر خواب پرواز کردن را بررسی می کنیم. حس پرواز در خواب بیشتر به رسیدن به اهداف و ایجاد دگرگونی در زندگی و تفکر تعبیر شده است. همه ما در موقعیت های مختلف خواب پرواز کردن را دیده ایم. این خواب به قدری رایج و تاثیرگذار است که تاکنون اکثر شبکه های اجتماعی نظرسنجی هایی را به آن اختصاص داده اند تا محققان و روانشناسان بتوانند دلیل داشتن حس پرواز در خواب را پیدا کنند.

 

تعبیر خواب پرواز از نظر روانشناسی

طبق نظر اکثر آنها پرواز کردن در خواب نتیجه حالت هیجانی مثبت و هم چنین مثبت اندیشی و بلند پروازی می باشد. این فرضیه توسط علم نمادشناسی و تعبیر هم تایید می شود، اما خواب پرواز کردن موقعیت های بسیاری دارد، پرواز کردن نکته اصلی است ولی در زوایای مختلفی دیده می شود. در علم تعبیر و نمادشناسی تغییر محیط و دید و اتفاقات، معنای خواب را تغییر می دهند.

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خود تجربه پرواز را داشته اید از یک حقیقت ثابت مطمئن باشید: شما به خوبی قادر هستید از عهده خود و زندگی تان برآیید. این خواب فقط یک جنبه منفی دارد و آن این است که: اگر نیرویی شما را به پایین می کشد یا سعی در توقف شما دارد، نشان پتانسیل بالا، اما اعتماد به نفس پایین و ترس های بیهوده در وجود شماست. در ادامه تعابیر مختلف حول خواب پرواز کردن را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن و اوج گرفتن

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب پرواز می کنید و دائما اوج می گیرید یعنی: شما پتانسیل کنترل کامل زندگی تان را دارید و می توانید آزاد و مستقل باشید. بلند پروازی های شما بیهوده نیستند و می توانید به اهداف تان دسترسی پیدا کنید. اگر در حین پرواز پایین را نگاه کنید و منظره زیبا و شفافی ببینید یعنی: شما یک انقلاب فکری در پیش دارید، قدرت درک شما در حال افزایش است و چشم انداز دید شما به زندگی بزرگ تر می شود.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر نزدیک به زمین پرواز کنید از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت و اگر هنگام پرواز به خورشید نگاه می کنید یعنی: نگرانی ها بی جا دارید و در کارها موفق خواهید شد.

 

تعبیر خواب به راحتی پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب بر پرواز کردن خود کنترل کامل دارید یعنی: شما می توانید هرکسی که دل تان می خواهد باشید. شما آینده نگر هستید و به جای دیدن جلوی پای تان، رو به روی تان را نگاه می کنید. هر چه قدر ارتفاع پرواز شما بالاتر باشد اعتماد به نفس شما بیشتر است و می توانید با فشارهایی که زندگی به شما اعمال می کند مبارزه کنید. ضمیرناخودآگاه شما گوشزد می کند که: انگیزه های قوی تری داشته باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب از جایی برمی خیزید، پرواز می کنید و در جایی دیگر بر زمین می نشینید، تحولاتی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه شماست. اگر مکان بر زمین نشستن شما سر سبز و خرم بود یعنی این تحول دارای سود زیادی برای شماست.

 

لباس و چشم اندار روشن

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب دیدید پرواز می کنید، لباس روشنی به تن دارید و چشم انداز شفاف و روشن در اطراف شماست، این خواب نشان دهنده ارتباط معنوی شما با دنیاست. شما حس نزدیکی بیشتری با پروردگار دارید و می توانید دنیای معنوی و کائنات را بهتر درک کنید.

 

تعبیر خواب پرواز با لباس مخصوص

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر همانند ابر قهرمان ها پوشش عجیبی داشتید، این خواب نشان دهنده غرور بی جای شماست. برتری طلبی گاهی باعث می شود در خواب قدرت های ابر انسانی پیدا کنید و با خوشحالی تمام جهان را زیر پای خود ببینید، همان گونه که پادشاهان و فراعنه گاها در خواب های خود با عصا یا سوار بر حیوانی پرواز کرده و ارتش خود را رهبری می کردند یا اینکه از هفت آسمان (به اعتقاد پیشینیان) خارج می شدند.

 

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و سایر وسایل نقلیه

اگر در خواب سوار بر هواپیما هستید یا اینکه با سایر وسایل نقلیه هوایی به سمت آسمان می روید، یعنی: شما به اهداف تان می رسید یا مالکیت چیزی را بدست می آورید، هم چنین اگر خواب ببینید که سوار بر تخت خواب خود پرواز می کنید این خواب می گوید: برخی کارها خود به خود درست می شوند و نیازی به دخالت و کنترل شما نیست.

 

تعبیر خواب پرواز در شب یا پرواز روی خرابه ها

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب دید شب هنگام پرواز می کنید یا اینکه بر فراز دود و خرابی ها به پرواز درآمده اید یعنی: از بی نتیجه ماندن برخی کارها ناراضی هستید، اعتماد به نفس شما پایین است و دوست دارید سریعا از این وضعیت خارج شوید.

 

تعبیر خواب ترس از پرواز و ارتفاع

تعبیر خواب پرواز کردن | حس پرواز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب از پرواز کردن و ارتفاع ترس داشتید یا اینکه نیرویی سعی در پایین کشیدن شما داشت، یا موانع زیادی رو به روی تان بود (مثل تیر برق یا آسمان خراش) یعنی: شما از موقعیت های جدید زندگی می ترسید و از شکست خوردن هراس دارید. شما می خواهید همین جایی که هستید بمانید و تغییر را نمی پذیرید، اما بر خلاف روحیه تان شما پتانسیل بسیار زیادی دارید و باید ترس های بیهوده را کنار بگذارید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو