ستاره سادات قطبی و همسرش شهرام شکیبا و فرزندش!

منبع: پرشین وی

197

1398/6/10

15:24


ستاره سادات قطبی این عکس را منتشر کرد.

ستاره سادات قطبی و همسرش شهرام شکیبا و فرزندش!

ستاره سادات قطبی مجری زن معروف تلویزیون متولد سال ۱۳۶۵ در اصفهان است . ستاره سادات قطبی سال ها پیش ازدواج کرده
که به جدایی انجامید و حاصل این ازدواج ناموفق یک فرزند پسر بنام امیر علی بود که سرپرستی او به پدرش واگذار شد.
ستاره سادات قطبی همسر فعلی شهرام شکیبا مجری است
که در سال ۹۳ با او ازدواج کرده و یک فرزند پسر به نام صدرا دارد .
عکس جدید ستاره سادات قطبی و همسرش شهرام شکیبا و
فرزندش را در ادامه در پرشین وی می توانید مشاهده کنید .

ستاره سادات قطبی و همسرش

ستاره سادات قطبی این عکس را درکنار همسرش شهرام شکیبا منتشر کرد.

عکس ستاره سادات قطبی و همسر و پسرش

ستاره سادات قطبی و همسرش شهرام شکیبا و فرزندش!

ستاره سادات قطبی و همسر و پسرش

آخرین خبر

مطالب مشابه