جملات زیبا و عاشقانه برای همسر سری ۲۵

منبع: نمکستان

213

1398/6/10

15:28


جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

جملات زیبا

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو

بی هیچ امیدی برای داشتنت !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

چه کسی باور کرد ؟

جنگل جان مرا ، آتش عشق تو خاکستر کرد !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

یادم رفته بچه که بودم آرزوهام چی بوده

ولی از این مطمئنم که چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

هی فلانی سراغم را بگیر

کم نمیشود از نخواستن هایت !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

این روزها جنس حالم زیاد مرغوب نیست !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

کل اسمهای تو موبایلمو به اسمش تغییر دادم

حالا هر روز بهم زنگ میزنه ؛ نه یکبار چند بار !

تازه تغییر صدا هم میده !!! من که میدونم اونم دلش برام تنگ میشه …

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

پاکت هم دلش شکست

باور نمیکرد به جای نامه کارت عروسی آورده باشد !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

من و تو میدانیم ، کز پی هر تقدیر حکمتی می آید

من و فرسایش دل ، تو و تصمیم و مکان ، ما و تقدیر و زمان

چه شود آخر دلتنگیها ؟؟؟ خدا میداند !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

دلواپسی من از نیامدنت نیست

می ترسم در پس این دل دل زدن ها بیایی و دیگر نخواهمت !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

سکوت همیشه به معناى رضایت نیست

گاهى یعنى خسته ام از اینکه مدام به کسانى که

هیچ اهمیتى براى فهمیدن نمى دهند ، توضیح دهم !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

من نوشتم از دنیا

اون نوشت : بی رحمی

من نوشتم از قسمت

اون نوشت : سرگرمی !

جملات زیبا و عاشقانه برای همسر

درسته که تو رفتی و بعد تو هنوز زنده ام

ولی قاتل هیچ میدانی بعد تو لبانم گورستان خنده هایم شده اند ؟

مطالب مشابه