۱۰۰ قصه از مردم جهان به دست ایرانیان می‌رسد

منبع: برترین ها

68

1398/6/10

15:47


عبدالعلی براتی کتاب «گلدان جادویی» را شامل ۱۰۰ قصه پندآموز ملل دنیا به نشر «صدای معاصر» سپرد.

خبرگزاری صبا: عبدالعلی براتی مترجم و نویسنده درباره انتشار کتاب تازه اش با عنوان «گلدان جادویی» گفت: «گلدان جادویی» کتابی شامل ۱۰۰ قصه از حکایت های فولکلور و سنتی از مردم سرزمین های مختلف دنیاست که برخی از این قصه ها نویسندگانی دارند و برخی هم نویسنده آنها مشخص نیست.

۱۰۰ قصه سنتی از مردم جهان به دست ایرانیان می‌رسد

وی افزود: این قصه ها را خانم مارگریت سیلف گردآوری کرده است که ترجمه آنها به پایان رسیده و تا دو ماه آینده از سوی انتشارات «صدای معاصر» منتشر می شود.

به گفته براتی، این کتاب شامل بخش های مختلف قصه های سرنوشت، گنج در زندگی هر روزه، پیروزی نیکی بر بدی، ارزش های ماندگار، هشدارها، بردباری و عزم راسخ و رابطه ما با تمام آفرینش است و نام کتاب نیز از نام یکی از قصه های کتاب انتخاب شده است.

مارگارت سیلف در دیباچه این کتاب نوشته است: «این قصه ها گلچینی از قصه های خردآمیز ملل مختلف جهان است. گر چه قصه ها ریشه در فرهنگ دارند اما زبانی همگانی و جهان شمول دارند و در برخی موارد همان پیام و درونمایه با کمی تفاوت زبانزد مردمان دیگری از گوشه دیگری از دنیاست. چیدمان داستان ها بر اساس عرصه های مختلف جستجوی انسان برای یافتن حقیقت و معنای زندگی است.»

مطالب مشابه


ویدئو