اس ام اس و پیامک های جدید و روز سری ۲۷

منبع: نمکستان

66

1398/6/10

21:27


اس ام اس و پیامک های جدید و روز

اس ام اس و پیامک های جدید و روز

این متن واقعا تنمو لرزوند

.

.

.

هله دان دان دان هله یه دانه یه دان !

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

بعضی هام خودشون که نه!

تیپ و قیافشونم که نه!

اخلاق و رفتارشونم که نه

مرام و معرفتشونم که نه

ولی اعتماد بنفس شون هوراتاست البته در بیشتر موارد اعتماد به سقفه

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

نمیدونم منتظر اس ام اس کی بودی

متأسفم که من اون نیستم اما بدون بیشتر از اون به یادتم

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

ملک الموت برو ، زحمت بیهوده نکش

زنده ماندیم اگر بعد محرم ، برگرد …

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺗﻮﯼ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻑ ﺑﻮﺩﻥ

ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ!

ﺍﻻﻥ ﺗﻮﯼ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻋﻼﻑ

ﻭ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ!

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

حسین جان

صبر من مانند صبر حضرت ایوب نیست

من کربلا میخواهم

آقا التماست می کنم …

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

طی یه حساب سر انگشتی من دیشب ۵ لیوان آب خوردم

.

.

.

ولی از صبح به بعد ۱۶ بار رفتم توالت

دوستان عزیز اگه کسی دایورت کرده رو من بگه لطفأ

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

سر کلاسه آسیب شناسی بیماری های روانی

استاد هر بیماری رو که توضیح میداد

من یاد یکی از اعضای فامیلمون می افتادم

اس ام اس عاشقانه

««««« اس ام اس و پیامک های جدید و روز »»»»»

ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﻤﺎرش روز ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ

دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﻢ :

ای اﻫﻞ ﺣﺮم ﻣﯿﺮ و ﻋﻠﻤﺪار ﻧﯿﺎﻣﺪ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو