مدیر مسئول سایت تابناک مجرم شناخته شد

منبع: برترین ها

60

1398/6/10

23:38


سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

ایرنا: سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، در مورد سایت خبری بهار نیز اظهار کرد: مدیرمسئول سایت خبری بهار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو