به گزارش وبگاه "عربی۲۱"، درحالی که اغلب رسانه ها و روزنامه های عربی و جهان تظاهرات مردم مصر علیه رئیس جمهوری این کشور که از روز گذشته اغاز شده را پوشش دادند، روزنامه های سعودی و اماراتی در برابر آن سکوت اختیار کرده و مطلبی درباره آن منتشر نکردند.

روزنامه های مهم امارات از جمله الاتحاد ، الامارات الیوم و البیان و روزنامه های سعودی عکاظ، الوطن، المدینه و الریاض از جمله روزنامه هایی هستند که هیچ خبری درباره تظاهرات مردم مصر منتشر نکردند.

عدم پرداختن به تظاهرات مردم بیانگر موضع رسمی ریاض و ابوظبی در حمایت  از السیسی است که طی کودتایی در سال ۲۰۱۳ با حمایت عربستان و امارات به روی کار آمد.

شهرهای مختلف مصر مردم از روز جمعه شاهد اعتراضات مردمی علیه رئیس جمهوری این کشور است.

به دنبال پایان مسابقه فوتبال میان تیم های الاهلی و الزمالک، اهالی قاهره، جیزه، اسکندریه، سوئیس و دقهلیه علیه السیسی به خیابان آمدند.

بنابر اعلام رسانه ها، معترضان خواستار سرنگونی نظام السیسی شدند و هشتگ "میدان التحریر" با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار توئیت شدن در صدر توئیت های امروز مصر قرار گرفت.

روز جمعه مردم مصر به دعوت «محمد علی» بازیگر و تاجر مشهور مصر  در اعتراض به ناعدالتی ها و فساد حاکم در بدنه دولت و ارتش به میدان التحریر آمدند

«دیگر کافی است سیسی» هشتگی که در انتقاد به سیسی رییس جمهوری مصر و از سوی این بازیگر مصری راه اندازی شد، در ۲۴ ساعت گذشته از مرز یک میلیون گذشت و در صدر هشتگ‌ های توییتری مصر قرار گرفت.

این تظاهرات، نخستین حرکت اعتراضی ضد دولتی در میدان التحریر پس از سال ۲۰۱۱ و آغاز بهار عربی در مصر است که به دنبال آن به حکومت سی ساله "حسنی مبارک" رئیس جمهوری پیشین مصر پایان داد.