فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امرز چهارشنبه و در پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه ۱+۴ و ایران در نیویورک در سخنانی اعلام کرد: شرکت کنندگان در نشست امروز بر پایبندی قوی خود به برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کردند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای ۱+۴ و ایران در نیویورک به خبرنگاران گفت: از تلاش هایی که برای باز کردن کانال های تماس میان طرفین صورت گرفت، استقبال می کنیم؛ ؛ واضح است از هر چیزی که مبتنی بر اجرای کامل برجام باشد و بتواند آن را مستحکم کند، استقبال می‌کنیم.

فدریکا موگرینی در این خصوص ادامه داد: گام هایی که تاکنون از سوی ایران برداشته شده بازگشت پذیر هستند و این امر در راستای منافع امنیتی ما نیز است. امیدوارم منطق پیروز شود. نشست امروز به حفظ توافق در آینده نیز کمک خواهد کرد؛ البته حفظ این توافق دشوار است.