واکنش اسرائیل و آمریکا هنگام سخنرانی روحانی

منبع: برترین ها

37

1398/7/3

19:28


واکنش اسرائیل و آمریکا هنگام سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ببینید.

برترین‌ها: واکنش اسرائیل و آمریکا هنگام سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ببینید.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

واکنش اسرائیل و آمریکا هنگام سخنرانی روحانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو