مجلس سنای آمریکا امروز چهارشنبه با ۵۴ رأی موافق و ۴۱ رأی مخالف وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی آمریکا را رد کرد. 

در حال تکمیل....