در ادامه رقابت های وزنه برداری جهان که در تایلند در حال برگزاری است، رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم به دو مدال دست پیدا کرد.

دهدار با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۱۹ دوضرب و مجموع ۳۹۴ کیلوگرم به طلای دوضرب و برنز مجموع رسید.

روز گذشته نیز سیدایوب موسوی دیگر وزنه بردار خوزستانی تیم ملی ایران موفق شد به نشان برنز حرکت دو ضرب دسته ۹۴ کیلوگرم دست پیدا کند.