حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت


منبع: برترین ها

54

1398/7/10

22:57


تعدادی از وزرای کابینه دولت در حاشیه جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه به سوالات خبرنگاران رسانه‌ها پاسخ گفتند.

خبرگزاری مهر: تعدادی از وزرای کابینه دولت در حاشیه جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه به سوالات خبرنگاران رسانه‌ها پاسخ گفتند.

عکاس: مریم کامیاب

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو