قصه کدو قلقله‌زن را از این زاویه ببینید!

منبع: برترین ها

67

1398/7/13

23:30


نازنین جمشیدی به مناسبت روز جهانی سالمند، با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتونی «شهرونگ» به مشکلات و مسائل سالمندان در برخی خانواده‌ها پرداخت.

نازنین جمشیدی به مناسبت روز جهانی سالمند، با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتونی «شهرونگ» به مشکلات و مسائل سالمندان در برخی خانواده‌ها پرداخت.

قصه کدو قلقله‌زن را از این زاویه ببینید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو