اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس


56

1398/7/29

08:02


روز پنج شنبه، ساعاتی پس از اعلام طرح پولی کردن مکالمات صوتی برنامه‌هایی مانند واتساپ اعتراضاتی را در لبنان ایجاد کرد که دولت سعد حریری آن را لغو کرد.

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

اعتر‌اضات در لبنان با قلیان و کباب! + عکس

 

تصویری


ویدئو