بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان


منبع: برترین ها

39

1398/7/30

16:29


بارش باران پاییزی موجب لطافت و پاکیزگی هوای شهر همدان شد.

فرارو: عصر دوشنبه بارش باران‌های پاییزی موجب لطافت و پاکیزگی هوای شهر همدان شد و طراوت خاصی به این شهر بخشید.

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

بارش اولین باران پاییزی در همدان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو