روسیاالیوم گزارش داد، غسان عطا الله، وزیر امور مهاجرت لبنان خاطرنشان کرد: ما موافق قانون لغو محرمانگی حساب‌های بانکی، لغو مصونیت و قانون بازگرداندن اموال غارت شده هستیم و هرکسی که شجاعت دارد باید به جای اتهام‌زنی با ما همکاری کند و رهبران شبه‌نظامیان که خودشان مرتکب فساد شده‌اند نباید انگشت اتهام را به سمت میشل عون، رئیس جمهوری لبنان بگیرند.

این اظهارات در حالی است که لبنان برای نهمین روز متوالی شاهد اعتراضات گسترده مردمی در محکومیت سیاست‌های دولتی و در اعتراض به اوضاع وخیم معیشتی بود.