اسپوتنیک گزارش داد، صباح الخالد الصباح، وزیر خارجه کویت در نشست جنبش غیرمتعهدها در باکو اظهار داشت: اقدام نظامی راه حل بحران در سوریه نیست. ما از تلاش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت می کنیم. ما از تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که ۳۰ اکتبر نشست خود را برگزار می کند، استقبال می کنیم. 

سازمان ملل سپتامبر گذتشه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه را با هدف تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور اعلام کرد. ۱۵۰ عضو این کمیته از دولت ، مخالفان و اعضای جامعه مدنی هستند.