رژیم غذایی پُرنمک چگونه منجر به زوال عقل می‌شود؟

منبع: برترین ها

20

1398/8/4

18:54


مطالعات اخیر محققان موسسه تحقیقاتی ویل کورنل در نیویورک نشان می‌دهد رژیم غذایی پرنمک با تاثیر مستقیم بر پروتئین تاو در مغز، عامل بروز زوال شناختی و آلزایمر است.

ایرنا: مطالعات اخیر محققان موسسه تحقیقاتی ویل کورنل در نیویورک نشان می‌دهد رژیم غذایی پرنمک با تاثیر مستقیم بر پروتئین تاو در مغز، عامل بروز زوال شناختی و آلزایمر است.

به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز،‌ مطالعات زیادی مصرف بیش از حد نمک را با تضعیف عملکرد عروق خونی مغز و زوال عقل مرتبط می‌داند. بر اساس یک مطالعه حیوانی که به تازگی صورت گرفته است، سدیم به تولید و تحریک یک پروتئین التهابی به نام IL-۱۷ منجر می‌شود و از این طریق در زوال عقل نقش دارد.

این مولکول باعث کاهش تولید اکسید نیتریک می‌شود. اکسید نیتریک به اتساع عروق خونی کمک می‌کند و کاهش آن فشار خون را محدود می‌کند.

مطالعات جدید نشان می‌دهد کاهش میزان اکسید نیتریک بر میزان پروتئین تاو در مغز موثر است. تجمع بیش از حد پروتئین تاو عامل اصلی بروز آلزایمر است، بنابراین رژیم غذایی پرنمک با تاثیر مستقیم در پروتئین تاو عامل بروز زوال شناختی و آلزایمر است.

بدن به نمک نیاز دارد. یون‌های سدیم به حمل و انتقال آب در بدن کمک می‌کنند و کنترل پالس‌های عصبی را برعهده دارند. با این وجود، مصرف بیش از اندازه نمک بدن را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

نتایج این مطالعه در نشریه Nature Neuroscience منتشر شده است.

مطالب مشابه