آزمایش ایدز ۹۰۰ کودک در شهرکی کوچک در پاکستان مثبت درآمد

منبع: دوستان

22

1398/8/4

20:42


به گفته کارشناسان کودکان در شهرک رتودیرو دچار تب مقاوم به درمان شدند و والدین بعدا متوجه شدند متخصص اطفال از یک سرنگ برای درمان کودکان استفاده کرده است.

بر اساس آمار رسمی ۱۱۰۰ نفر مبتلا به ایدز شده که از این میان ۹۰۰ تن زیر ۱۲ سال سن دارند.

مسوولان معتقدند رقم واقعی خیلی بیشتر از رقم تایید شده است،چراکه تنها بخشی از جمعیت مورد آزمایش قرار گرفته است.

www.dustaan.com آزمایش ایدز 900 کودک در شهرکی کوچک در پاکستان مثبت درآمد

تصویری


ویدئو