ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس


117

1398/8/7

00:30


دونالد ترامپ و همسرش ملانیا که برای تماشای یک مسابقه بیسبال به ورزشگاهی در واشنگتن رفته بودند، توسط تماشاگران هو شدند.

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

ترامپ و ملانیا تماشاگر مسابقه بیسبال + عکس

فرارو