دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس


84

1398/8/7

01:30


تصاویری دیدنی و خیره کننده بر فراز ابر‌ها در کشور چین را در این گزارش می‌بینیم.

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

دریای ابر بر فراز کشور چین + عکس

میزان

تصویری


ویدئو