مقصرین پخش «خانه پدری» تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند

57

1398/8/7

02:26


دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم «خانه پدری»، کلیه مرتکبین و مقصرین در پخش مجدد این فیلم تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.

مقصرین پخش «خانه پدری» تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند

یک ساعت پیش
دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم «خانه پدری»، کلیه مرتکبین و مقصرین در پخش مجدد این فیلم تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.

مقصرین پخش «خانه پدری» تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند

به گزارش سلام سینما روز دوشنبه قوه قضاییه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص توقیف فیلم خانه پدری با انتشار اطلاعیه ای آورده است:

"با توجه به اینکه اکران فیلم خانه پدری بازتاب بسیار منفی و گسترده ای در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود می باشد و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته به نحوی که با واکنش منفی اقشار و گروه های مختلف در جامعه همراه بوده بنابراین از باب پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه بر اساس گزارشات واصله از دستگاه های ضابط پرونده، موضوع به دادسرای دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگیری از ادامه اکران فیلم مذکور و پخش آن صادر گردید."

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است:

"بنا به گزارش مراجع نظارتی علیرغم اینکه مقرر شده بود که فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستانی علاوه بر جلو گیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند."

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو