محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس

محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس


166

1398/8/7

02:31


محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس

با ژئولوکیشن مکان مورد حمله قرار گرفتن خودروی ون، از کاروانی که  آمریکایی ها مدعی هستند ابوبکر بغدادی در آن حضور داشته به نقشه زیر می رسیم:
 
 

محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس

محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس

محل حضور ابوبکر البغدادی روی نقشه گوگل + عکس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو