جشن تولد احمدی‌نژاد در جمع هوادارانش

منبع: برترین ها

45

1398/8/7

09:23


جمعی از هواداران احمدی نژاد برای تبریک زادروز ۶۳ سالگی او در میدان ۷۲ نارمک تجمهع کردند.

برترین‌ها: جمعی از هواداران احمدی نژاد برای تبریک زادروز ۶۳ سالگی او در میدان ۷۲ نارمک تجمهع کردند. احمدی نژاد متولد ششم آ بان است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو