سرگرد شاهپور عابدی دوشنبه شب اظهار داشت: این تصادف در ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه در کیلومتر هشت جاده پاتاوه -  دهدشت روستای پرکنجی اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: به علت شدت جراحات وارده در این تصادف راننده وانت پیکان قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را ازدست داد.
عابدی تصریح کرد: علت این حادثه در دست بررسی است.