خبرگزاری رویترز در گزارشی از واشنگتن به قلم فیل استوارت نوشت، وزارت دفاع آمریکا ، پنتاگون ، روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن با هر تلاشی برای خارج کردن میدان های نفتی سوریه از کنترل شبه نظامیان سوری مورد حمایت آمریکا به شدت مقابله خواهد کرد، آمریکا می خواهد این تلاش از جانب داعش باشد یا حتی از سوی نیروهای مورد حمایت روسیه یا سوریه.

ارتش آمریکا هفته گذشته اعلام کرد به منظور جلوگیری از کنترل اعضای باقیمانده داعش یا دیگر گروه ها بر میدان های نفتی سوریه در حال تقویت مواضع خود در این کشور از جمله اعزام شماری از نیروهای مکانیزه است.