بهرام امیراحمدیان درباره هدایای پوتین به سران عربستان و امارات گفت: در شبه جزیره عربستان وقتی مکان های مقدسی چون مکه و مدینه وجود دارد و پادشاه این کشور به عنوان خادم حرمین شریفین شناخته می شود یعنی اینکه مکه دست آنهاست و دیگر اینکه آنها اهل تسنن هستند و شیعه 10 درصد جهان اسلام را تشکیل می دهد و متاسفانه متفرق ترین جهان، جهان اسلام است. می بینیم که برخی دست به چه جنایتی می زنند و برای مثال در حادثه اخیر در افغانستان در ننگرهار چندین نمازگزار کشته شدند. متاسفانه این مسلمانان هستند که یکدیگر را می کشند. در قضیه هدایا هم روسیه دیدگاهی سمبلیک دارد و با قرآن هدیه دادن می خواهد بگوید که جهان اسلام متعلق به ایران است و با دادن لقب روحانی به رهبر ایران به وی قرآن می دهد. از طرفی دیگر نیز می بینیم که پوتین به شاه عربستان شاهین هدیه می دهد. چرا که این پرنده سمبل سلطه است. که به نوعی یک دوگانگی را القا می کند. البته ممکن است این تفسیر ما باشد و پوتین منظوری نداشته باشد.

وی افزود:برخی از اعراب به ایران می آیند تا با گرفتن مجوز پرنده شکاریشان بتواند شکار کند که یکی از ورزش های سنتی آنان است. مانند ورزش چوگان که اسب برای آن لازم است. اما با ورود روسیه به جهان اسلام باید در نظر داشت که این موضوع برای جهان اسلام خوب نیست. درست نیست که فردی از جهان مسیحیت بیاید و ادعا کند که می تواند کشورهای مسلمان را آشتی دهد. پس سازمان همکاری اسلامی با ۵۹ عضو چه وظیفه ای دارد؟ پس با بررسی این مورد می توان دریافت که پوتین می خواهد در این زمینه سلطه خود را به رخ بکشد.

این کارشناس درباره اینکه در سفر پوتین آیا مساله میانجی گری بین ایران و اعراب نیز مطرح بوده است گفت: خیر. به این دلیل که پوتین هم با ایران و هم با عربستان رابطه ای دوستانه دارد. ما یک کنفرانسی در لندن درباره مرزهای ایران داشتیم که سال ۲۰۰۵ برگزار شد. فردی انگلیسی در آن کنفرانس سخنرانی کرد و از واژه "خلیج" استفاده می کرد. بنده به وی گفتم که چرا از واژه خلیج فارس و یا خلیج عربی استفاده نمی کنید؟ وی در پاسخ گفت که اگر بگوییم خلیج فارس عربها ناراحت می شوند و اگر بگوییم خلیج عربی ایرانی ها ناراحت می شوند. "بنابراین از خلیج استفاده می کنیم". این مثل مصداق رفتار پوتین است!

وی در پایان گفت: به نظر من عمران خان برای این مساله گزینه بسیار عالی بود، چون هم روابط خوبی با ایران دارد هم عربستان، اما روسیه چه می خواهد؟ او اصلا نمی تواند کشورهای مسلمان را با هم دوست کند در جایگاه ان نیست. برای میانجیگری ما نباید از غیر را بپذیریم بلکه باید از محیط منطقه ای خودمان کشوری را انتخاب کنیم. کشوری مسلمان و همسایه، نه یک مسیحی مانند پوتین.