مهاجری: توقیف «خانه پدری» بهانه است!

منبع: برترین ها

58

1398/8/7

12:19


محمد مهاجری؛ فعال سیاسی اصولگرا درباره حواشی احتمالیِ توقیف فیلم «خانه پدری» هشدار داد.

برترین‌ها: محمد مهاجری؛ فعال سیاسی اصولگرا درباره حواشی احتمالیِ توقیف فیلم «خانه پدری» هشدار داد.

او در توئیتر خود نوشت: 

مهاجری: توقیف «خانه پدری» بهانه است!

مطالب مشابه