هر دستگاه پراید که تا قیمت ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عقب نشینی کرده بود، حالا با نرخی برابر با ۴۹ میلیون تا ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فایل شده است.

بسیاری از اگهی دهندگان در پاسخ به چرایی اعلام نرخ‌هایی در این محدوده قول تخفیف در صورت خرید واقعی را می دهند. یکی از اگهی دهندگان در این خصوص گفت:حاضر است به قیمتی برابر با ۴۸ میلیون تومان نیز پراید ۱۱۱ را به فروش برساند.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز در خصوص دلایل افزایش قیمت پراید گفت: تغییر در میزان عرضه از یک سو و مانور دلالان و اعلام قیمت‌های بالا در آگهی‌های اینترنتی با هدف ایجاد تشنج در بازار مهمترین دلیل بروز این اتفاق است اما خرید و فروش خودرو در بازار به شدت اندک است و اگر کسی پای معامله برود می‌تواند به قیمتی پایین تر از این ارقام خودرو مورد نظرش را خریداری کند.

امروز هر دستگاه پراید ۱۱۱ به قیمت ۴۹ میلیون تومان و هر دستگاه پراید ۱۳۱ به قیمت ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فایل شد.

قیمت سایپا ۱۵۱ نیز ۴۵ میلیون تومان اعلام شده است که همگی افزایشی محسوس را نسبت به گذشته نشان می دهد.

پراید ۱۳۲ SE نیز به قیمت ۴۶ میلیون تومان فایل شده است. یک ماه قبل پراید ۱۳۱ نیز امروز به نرخ ۴۱ میلیون تومان در بازار فایل شد. نرخ پراید ۱۳۲ بر اساس اعلام فعالان بازار ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ پراید ۱۵۱ نیز برابر با ۴۲ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده بود. به این ترتیب قیمت پراید ۱۳۱ افزایشی بیش از ۴ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.