کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌ تواند او را بیمه نکند

منبع: دوستان

61

1398/8/7

13:32


قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی:برخی کارگران ناچار می‌شوند زمان شروع به کار برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر اینکه هیچ حقی ندارند و همه حق‌و‌حقوق خود را گرفته‌اند

ردوبدل‌کردن برگه قرارداد سفید، نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران نیست

کارفرما هر نوع قراردادی با کارگر داشته باشد -اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد- باید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

www.dustaan.com کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌ تواند او را بیمه نکند