کشف ابزارآلات و پوشاک منقش به علائم شیطان‌ پرستی در کرج!!

کشف ابزارآلات و پوشاک منقش به علائم شیطان‌ پرستی در کرج!!


منبع: پرشین وی

228

1398/8/7

14:07


با تلاش سازمان اطلاعات سپاه استان البرز و تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف، مقدار زیادی ابزار الات و پوشاک منقش به علائم شیطان پرستی در کرج کشف و ضبط شد.

کشف ابزارآلات و پوشاک منقش به علائم شیطان‌ پرستی در کرج!!

ابزار الات و پوشاک منقش به علائم شیطان پرستی توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرج کشف شده است . تصاویری از ابزارآلات و پوشاک منقش به علائم شیطان‌ پرستی را که در کرج کشف و ضبط شد در ادامه در پرشین وی می توانید مشاهده کنید

کشف ابزارآلات علائم شیطان‌ پرستی در کرج

با تلاش سازمان اطلاعات سپاه استان البرز و تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف، مقدار زیادی ابزار
الات و پوشاک منقش به علائم شیطان پرستی در کرج کشف و ضبط شد.

پوشاک منقش به علائم شیطان پرستی در کرج

علائم شیطان‌ پرستی

کشف علائم و ابزارآلات شیطان‌پرستی در کرج

علائم شیطان‌ پرستی

کشف ابزارآلات شیطان‌پرستی در کرج

کشف ابزارآلات و پوشاک منقش به علائم شیطان‌ پرستی در کرج!!

ابزارآلات شیطان‌پرستی در کرج

علائم شیطان‌ پرستی

کشف پوشاک با علائم شیطان‌پرستی

علائم شیطان‌ پرستی

کشف پوشاک با علائم شیطان‌پرستی

تسنیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو