حیوانات کباب شده و افراد کشته شده در جهنم کالیفرنیا

منبع: نیک صالحی

37

1398/8/7

15:22


تصاویری از لحظات آتش سوزی شدید در کالیفرنیا و جان باختن مردم براثر این حادثه

به دلیل آتش سوزی شدید در ایالت ثروتمند کالفرنیا واقع در شرق آمریکا اکثر افراد خانه هایشان
را ترک کردند.بر اثر این حادثه تعداد زیادی از ماشین ها سوخته ،حیوانات کباب شده و دست کم
۵۹ نفر کشته شده اند.در قسمت زیر تصاویری از جهنم کالیفرنیا و جان باختن مردم بر اثر حادثه
آتش سوزی را قرار داده ایم.برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه ما را در سایت نیک صالحی دنبال
کنید.

جهنم کالیفرنیا

در پی آتش سوزی گسترده در ایالت ثروتمند کالیفرنیا واقع در شرق آمریکا هزاران نفر
منازلشان را تخلیه کردند. برق حدود ۲۰۰ هزار نفر در این ایالت قطع شده است. دست‌کم
۵۹ نفر در این آتش‌سوزی کشته شدند.

تصاویر ماشین های سوخته شده

کباب شدن حیوانات

تصاویری از خسارت مالی و جانی آتش سوزی کالیفرنیا

تابناک

مطالب مشابه


تصویری