یوسف حجت مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره اجرای طرح جدید ترافیک اظهار داشت: در سه ماهه ابتدای اجرای این طرح که همزمان با آغاز تابستان بود روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو از سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان خود استفاده کردند و در شهریور ماه این رقم به حداکثر خود و حدود ۳۵۰ هزار خودرو رسید. 

وی افزود: زمانی که طرح زوج و فرد اجرا می‌شد از ۴ میلیون خودرو در تهران ۲ میلیون خودرو مجاز به تردد در این طرح به صورت روزانه بودند و هر چند که آمار دقیقی از میزان تردد روزانه ثبت نشده است ولی در مقایسه با ۳۰۰ هزار تردد با اجرای طرح جدید ترافیک نشان می‌دهد اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در کنترل ترافیک موثر بوده است. 

حجت ادامه داد: ۳.۵ میلیون خودرو در این مدت از طریق دوربین رصد شده و مشخص شده که از سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان ۲ میلیون خودرو یک تا سه روز از سهمیه استفاده کرده و ۱۷ روز دیگر از سهمیه خود را استفاده نکرده‌اند. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: این موضوع نشان می‌دهد که عمده مردم به این طرح  نیاز نداشته و یا آن را مدیریت کرده‌اند و به عبارتی ۹۴ درصد مردم ۲۰ روز تردد رایگان خود را کامل استفاده نکرده و تنها ۶ درصد از همه ۲۰ روز فرصت رایگان بهره‌مند شده اند. 

حجت خاطرنشان کرد: به عبارتی ۱۹۵ هزار خودرو از ۳.۵ میلیون  خودرو پایتخت از ۲۰ روز سهمیه رایگان در تابستان به صورت کامل استفاده کرده‌اند. بنابراین این طرح در اجرا موفق بوده و مردم هم ترددهای خود را مدیریت کردند.