لردگان به عنوان کانون‌ِ ایدز شناسایی شده بود

منبع: برترین ها

103

1398/8/7

18:33


رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی گفت: قبل از ابتلای چندین نفر در روستای چنار محمودی لردگان، وزارت بهداشت مستندات قابل قبولی با کمک اپیدمیولوژیست‌ها تولید کرده بود و حدس وجود کانون‌های ویروس HIV در کشور وجود داشت. این منطقه نیز به عنوان یکی از کانون‌های ویروس HIV شناسایی شده بود.

ایسنا: رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی گفت: قبل از ابتلای چندین نفر در روستای چنار محمودی لردگان، وزارت بهداشت مستندات قابل قبولی با کمک اپیدمیولوژیست‌ها تولید کرده بود و حدس وجود کانون‌های ویروس HIV در کشور وجود داشت. این منطقه نیز به عنوان یکی از کانون‌های ویروس HIV شناسایی شده بود.

دکتر علی اکبر حقدوست با اشاره به یکی از پنل‌های "نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران" که از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و "انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران" برگزار شده است، اظهار کرد: در پنل فوق این بحث و سؤال مطرح شد که "آیا اپیدمیولوژیست‌ها به جز نیروهای فنی که باید به دنبال ریشه‌یابی بیماری‌ها باشند، می‌توانند نقش مدیریتی بر عهده گیرند یا خیر؟"و اینکه در صورت امکان این امر، داشتن چه مهارت‌هایی برای آن‌ها الزامی است؟

وی در همین زمینه تأکید کرد: دانشجویان رشته اپیدمیولوژی مطالب و آموزش‌هایی را در مورد مدیریت، اقتصاد و ساختارهای نظام سلامت و مدل‌های اقتصاد سلامت فرا می گیرند واگر این موارد را تقویت کنند، می‌توانند نقش مؤثرتری در نظام سلامت داشته باشند.

این استاد رشته اپیدمیولوژی از رشته اپیدمیولوژی به عنوان یکی از رشته‌های مادر در حوزه سلامت عمومی یاد کرد و گفت: این رشته بر اساس مشاهدات دقیق اتفاقات مرتبط با سلامت در جامعه، به پیدا کردن ریشه بیماری‌ها و ارائه راهکار برای حل مشکلات می‌پردازد.

وی گفت: حوادثی مانند حادثه لردگان در یک مقطع زمانی، پررنگ و بعد هم فراموش می‌شود. نقش اپیدمیولوژیست‌ها قبل و بعد از این حوادث است. قبل از ابتلای چندین نفر در روستای چنار محمودی لردگان، وزارت بهداشت مستندات قابل قبولی با کمک اپیدمیولوژیست‌ها تولید کرده بود و حدس وجود کانون‌های ویروس HIV در کشور وجود داشت. این منطقه نیز به عنوان یکی از کانون‌های ویروس HIV شناسایی شده بود.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت با رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی، مواردی از ابتلای مردم روستای چنارمحمودی به ویروس HIV را شناسایی و مدیریت کرده بود تا اینکه این حادثه تبلیغاتی شد و از حوزه علمی به حوزه رسانه‌ای کشیده شد؛ که قطعاً بعد از مدتی هم فراموش می‌شود. در عین حال حتماً در ادامه کار برای مدیریت بهتر بیماری و شناسایی کانون‌های دیگر بیماری‌ها، نقش اپیدمیولوژیست‌ها همچون قبل ویژه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در پایان تصریح کرد: قطعا باید حرف‌های علمی سالم را بیشتر به مردم بزنیم و در جریان این موضوع، مواضع علمی از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام شد که خیلی از این مواضع بر اساس اطلاعات اپیدمیولوژی بود.

مطالب مشابه