وحید شادی نیا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: این حادثه ساعاتی قبل در این محور و در حوالی پل سردرود اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در این حادثه مرد میانسال در دم جان باخت و عابر پیاده دیگر نیز مصدوم شد.

شادی نیا گفت: وضعیت مصدوم این حادثه وخیم گزارش شده که تحت اقدامات اورژانسیبه بیمارستان امام رضا تبریز انتقال یافت.

محور تبریز - آذرشهر به طول ۴۲ کیلومتر از پرترددترین محورهای آذربایجان شرقی و کشور بوده و نبود پل عابرگذر در تلاقی این محور با مناطق مسکونی، موجب تصادفات منجر به فوت می شود.