محمدهادی قانع گفت: در حادثه اول که در ساعت ٣:٢٧ دقیقه صبح امروز سه شنبه رخ داد تانکر ٣٠ هزار لیتر بنزین در زیر گذر شهیدان شیخی واژگون شد که این حادثه تلفات جانی به علت حضور به موقع آتش نشانان نداشت. 

وی اضافه کرد:  در این عملیات بیش از ١٠ دستگاه خودرو آتش نشان از ایستگاه های مختلف به محل اعزام شدند و این عملیات پس از اطلاع سازمان آتش نشانی تا ساعت ٧ صبح  ادامه داشت. 

قانع در خصوص تانکر دوم نیز بیان کرد: واژگونی تانکر حمل سوخت نفت کوره در ساعت ٣:۴۵ دقیقه صبح هفتم آبان در کمربندی میانرود رخ داد.

او افزود: در جهت رفع خطرات احتمالی ناشی از این واژگونی آتش نشانان ایستگاه های ۶ و ١٧ سازمان آتش نشانی شیراز به محل اعزام و نسبت به ایمن سازی و رفع خطرات احتمالی اقدام کردند.