رویترز امروز (سه شنبه) در گزارشی در مورد رییس جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: گروسی ۵۸ ساله یک فرد کارکشته در زمینه دیپلماسی هسته‌ای است. وی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۳ در پست‌های مهمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پس از آن به عنوان نماینده آرژانتین در این آژانس فعالیت داشته است.

گروسی ریاست کنفرانس بررسی "معاهده عدم اشاعه هسته ای" در سال آینده در نیویورک را بر عهده خواهد داشت. این کنفرانس هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود.  

وی مدت زیادی را برای تصدی ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی در سر داشته است و پیشتر نیز قصد رقابت با یوکیا آمانو رییس متوفی این آژانس را داشت.

دیپلمات‌ها در زمان ریاست گروسی انتظار تغییرات بزرگ در مسائلی از قبیل نظارت بر توافق هسته‌ای ایران یا بازگرداندن بازرسان آژانس به کره شمالی را ندارند. کره شمالی در سال ۲۰۰۹ بازرسان آژانس را از کشور اخراج کرد.

وی تغییر رهبری آژانس را یک "فرصت برای ساماندهی دوباره" عنوان کرد و اظهار داشت که به جای تغییرات ریشه‌ای قصد اصلاحات معتدل را دارد.

نه گروسی و نه کورنل فروتا رقیب رومانیایی وی در دور نهایی رای گیری برای ریاست آژانس، در اظهارات خود در سخنرانی‌های انتخاباتی به ایران اشاره ای نکردند.

فروتا و گروسی از اقدام حراستی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای تقدیر کردند؛ آژانس استفاده از فناوری هسته‌ای توسط کشورها را فقط به منظور اهداف صلح آمیز تایید می‌کند. گروسی درخواست کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش خود را سختگیرانه و عادلانه ادامه دهد.

گروسی در میان چهار نامزد دیگر ریاست آژانس، کمپین علنی‌تری داشت در حالی که رقبای او بیشتر در پشت صحنه فعالیت داشتند. گروسی می‌گوید صدای آژانس باید در مناظرات بین‌المللی بیشتر شنیده شود.

گروسی نماینده آرژانتین امروز با رای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مدیرکل جدید این آژانس انتخاب شد.