به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور، این زمین لرزه در ساعت ۱۹:۵۳:۴۷ امشب روی داد.

عمق این زلزله، ​ ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

محل دقیق این زمین لرزه، ۴۳ کیلومتری رویدر، ۵۸ کیلومتری کوخرد، ۶۲ کیلومتری بندر خمیر در استان هرمزگان اعلام شده است.