دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ارمنستان گفت: «پاشینیان و شویگو درباره همکاری بیشتر استراتژیک میان ارمنستان و روسیه، راه‌های گسترش روابط، و امنیت منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند.»
 
پاشینیان ضمن استقبال از مشارکت استراتژیک ارمنستان و روسیه اعلام کرد، دیدار‌های منظم در نشست‌ها این موضوع را ثابت می‌کند که روابط دوجانبه به خوبی در حال گسترش است.
 
دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ارمنستان در ادامه اعلام کرد: «نخست وزیر ارمنستان ضمن اشاره به همکاری دو کشور در حوزه نظامی آن را عاملی در بهبود امنیت و ثبات منطقه دانست.»