آیفون ۱۲ چشمگیرترین بازطراحی گوشی‌ های اپل خواهد بود

منبع: دوستان

24

1398/8/13

13:52


اما آیفون ۲۰۲۰ یا همان آیفون ۱۲ می‌خواهد دوباره چهره اپل و گوشی‌هایش را عوض کند.

آیفون ۱۲ از نرمی و صافی کنونی درآمده و زیبایی شناسی آن به سوی شفافیت پیش می‌رود.

طراحی به سوی آی پد پرو جدید شاید پیش برود که لبه های شارپ تری دارد. مک بوک نیز به این طراحی نزدیک شده است و پیش بینی می شود آیفون ۱۲ نیز از این طراحی تبعیت کند.

www.dustaan.com آیفون 12 چشمگیرترین بازطراحی گوشی‌ های اپل خواهد بود

Looks like you have blocked notifications!

مطالب مشابه