دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد


منبع: برترین ها

28

1398/8/19

13:29


خبرگزاری فارس گزارش تصویری منتشر کرده است از پلاکاردها و برگه نوشته‌هایی که تعدادی محدود در مراسم استقبال از روحانی در دست داشتند.

خبرگزاری فارس گزارش تصویری منتشر کرده است از پلاکاردها و برگه نوشته‌هایی که تعدادی محدود در مراسم استقبال از روحانی در دست داشتند.

روحانی در سخنرانی اش در واکنش به شعارهای این گروه و رفتارشان گفت آنها را به اسلام و سیره پیامبر دعوت کرد و گفت باعث خوشنودی آمریکا نشوند.

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

دست‌نوشته‌هایِ مخالفان روحانی در یزد

 

مطالب مشابه