علیزاده: از حمله نامجو به «من و تو» استقبال کنید

منبع: برترین ها

35

1398/8/19

14:43


علی علیزاده؛ فعال سیاسی از اظهارات محسن نامجو درباره شبکه من و تو حمایت کرد.

برترین‌ها: علی علیزاده؛ فعال سیاسی از اظهارات محسن نامجو درباره شبکه من و تو حمایت کرد.

علیزاده نوشت: 

علیزاده: از حمله نامجو به «من و تو» استقبال کنید

مطالب مشابه